ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อสอบอาเซียน 100 ข้อ ตัวอย่างข้อสอบอาเซียน ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน  (อ่าน 207137 ครั้ง)

อาเซียน

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • กระทู้: 130
 • อาเซียน
  • ดูรายละเอียด
  • อาเซียน

ข้อสอบอาเซียน 100 ข้อ ตัวอย่างข้อสอบอาเซียน ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เป็นข้อสอบที่เน้นทดสอบความรู้พื้น๙านเกี่ยวกัย อาเซียน ซึ่งไม่ได้ยุ่งยากอะไร หากใครที่อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียนมาแล้ว สามารถทำข้อสอบชุดนี้ได้สบายๆ ลองดูครับ

ทีมา จาก region4.prd.go.th เดิมเป็นไฟล์ word ครับ
ASEAN QUIZ ของ สปข.4
1. อักษรที่ขีดเส้นใต้ คำว่า ASEAN หมายถึง
ก. Assemble
ข. Association
2. ประเทศใดมีประชากรน้อยที่สุด
   ก. บูรไน
   ข. สิงคโปร์
3. ประเทศที่มีหมู่เกาะมากที่สุดได้แก่
   ก. ฟิลิปปินส์
   ข. อินโดนีเซีย
4. ประเทศใดที่ไม่ได้อยู่ในเขตร้อน (Tropical Zone)ทั้งหมด
   ก. เวียดนาม
   ข. เมียนมาร์
5. ประเทศใดที่เคยอยู่ใต้การเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส
   ก. อินโดนิเซีย
   ข. กัมพูชา
6. กษัตริย์ที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศ คือกษัตริย์ของประเทศใด
   ก. มาเลเซีย
   ข. บรูไน
7. พลเมืองของประเทศใดมีเชื้อสายโพลีนีเซียน
   ก. ฟิลิปปินส์
   ข. ไทย
8. อัญมณีพบมากในประเทศใด
   ก. ไทย
   ข. เมียนมาร์
9. ASEAN Summit ครั้งแรก(1976) เกิดขึ้นที่ใด
   ก. ชะอำ
   ข. บาหลี
10. คณะที่ก่อตั้ง ASEAN เป็นกลุ่มคนระดับใด
   ก. นายกรัฐมนตรี
   ข. รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ

                  -2-
11. กรรมาธิการด้านวัฒนธรรมของ ASEAN ใช้อักษรย่อว่าอะไร
   ก.  AEC
   ข. COCI
12. ประเทศใดไม่มีการผลิตข้าว
   ก. ฟิลิปปินส์
   ข. สิงคโปร์
13. รายการทีวีของ ASEAN เรียกว่าอะไร
   ก. ASEAN in Action
   ข. ASEAN Awareness
14. จำนวนประชากรของ ASEAN คืออะไร
   ก. 1,200 ล้าน
   ข. 600 ล้าน
15. แผนที่นำทาง (Road map) ของฐานการผลิตที่ไทยได้รับมอบหมายให้จัดทำสำหรับ ASEAN คืออะไร
   ก. การท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ(การบิน)
ข.  สินค้าเกษตรและสินค้าประมง
16. AEC เป็นอักษรย่อของเสาหลักใด
   ก. ความมั่นคง
   ข. เศรษฐกิจ
17. สายการบิน Air Asia มีประเทศใดเป็นเจ้าของ
   ก. กัมพูชา
   ข. ไทย
18. พืชที่เป็นพืชหลักของ ASEAN คืออะไร
   ก. ข้าว
   ข. ยางพารา
19. ประเทศใดเข้าเป็นสมาชิกASEAN ล่าสุด
   ก. เวียดนาม
   ข. เมียนมาร์
20. ประเทศใดมีพื้นที่เล็กที่สุด
   ก. สิงคโปร์
   ข. บรูไน
21. ทรัพยากรธรรมชาติ คือน้ำมันมีมากในประเทศใด
   ก. บรูไน
   ข. สิงคโปร์
                  -3-
22. ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวมากที่สุดคือประเทศอะไร
   ก. อินโดนิเซีย
   ข. ฟิลิปปินส์
23. ประเทศใดตั้งอยู่แถบทะเลอันดามัน
   ก. ฟิลิปปินส์
   ข. บรูไน
24. สัญลักษณ์ของอาเซียนคือรูปรวงข้าวจำนวนกี่ต้น
   ก. 9 ต้น
   ข. 10 ต้น
25. ASEAN+3 ได้แก่ ASEAN กับประเทศอะไร
   ก. จีน เกาหลี ญี่ปุ่น
   ข. นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อินเดีย
26. ประเทศที่นับถือศาสนาพุทธมหายานคือ
   ก. เมียนมาร์
   ข. เวียดนาม
27. ประเทศใด นับถือศาสนาโรมันแคธอลิก
   ก. สิงคโปร์
   ข. ฟิลิปปินส์
28. พลเมืองของประเทศใดเคยใช้ภาษาดัชท์
   ก. อินโดนิเซีย
   ข. มาเลเซีย
29. นิยายปรัมปรา เรื่องรามายาณะของไทย ได้รับอิทธิพลของประเทศใด
   ก. กัมพูชา
   ข. อินโดนิเซีย
30. สะเต๊ะ เป็นอาหารประจำชาติของประเทศใด
   ก. อินโดนิเซีย
   ข. ไทย
31. จุดเน้นของโครงการด้านวัฒนธรรมของ ASEAN คืออะไร
   ก. วรรณคดีของอาเซียนศึกษา
   ข. แลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวัฒนธรรม
32. รำกระทบไม้เป็นวัฒนธรรมของชาติใด
   ก. ไทย
   ข. ฟิลิปปินส์
                  -4-
33. กิจกรรมที่เด่นด้านวัฒนธรรมของ ASEAN คืออะไร
   ก. การแสดงศิลปะ
   ข. การจัดประชุมทางวัฒนธรรม                  
34. ประชากรกลุ่มใด ได้รับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมมากที่สุด
   ก. ผู้สูงอายุ
   ข. เยาวชน
35. กวีประเทศใดได้รับรางวัลซีไรต์ประจำปี 2554
   ก. อินโดนีเซีย
   ข. ไทย
36. ประเทศใดใช้อักษรยาวี
   ก. อินโดนีเซีย
   ข. มาเลเซีย
37. ประเทศใดนับถือศาสนาพุทธเถรวาท
   ก. เวียดนาม
   ข. ลาว
38. อักษรที่พัฒนามาจากอักษรเทวนาครี เป็นของประเทศใด
   ก. กัมพูชา
   ข. มาเลเซีย
39. บารง เป็นชุดแต่งกายของชาติใด
   ก. มาเลเซีย
   ข. ฟิลิปปินส์
40. ประเทศใดใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่สอง
   ก. อินโดนีเซีย
   ข. กัมพูชา
41. นอกจากไทย โขนเป็นศิลปะการแสดงของชาติใด
   ก. อินโดนีเซีย
   ข. กัมพูชา
42. ASEAN ใช้ภาษาอะไร เป็นภาษากลาง
   ก. จีน
   ข. อังกฤษ
43. ประเทศอะไรที่ชื่อว่าเป็นสาธารณรัฐ
   ก. มาเลเซีย
   ข. ลาว
                  -5-
44. ASEAN ตั้งเป้าหมายที่บรรลุประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์ในปีใด
   ก. ค.ศ. 2015
   ข. ค.ศ. 2020                  
45. เปโซ เป็นสกุลเงินของประเทศใด
   ก. ฟิลิปปินส์
   ข. มาเลเซีย
46. สายการบินพันธมิตรกับสายการบินไทย คือสายการบินของประเทศใด
   ก. ลาว
   ข. สิงคโปร์
47.พระธาตุศรีสองรักอยู่ในประเทศใด
   ก. ไทย
   ข. ลาว
48. บันดุง เป็นเมืองของประเทศใด
   ก. บรูไน
ข. อินโดนิเซีย
49. ประเทศอะไร อยู่ติดกับประเทศไทยทางทิศตะวันออก
   ก. เมียนมาร์
   ข. กัมพูชา
50. ประเทศใดที่มีระบบการศึกษาแบบอเมริกัน
   ก. บรูไน
   ข. ฟิลิปปินส์
51. อาเซียนได้จัดทำแผนงานในเชิงบูรณาการด้านเศรษฐกิจต่างๆ แผนงานดังกล่าวมีชื่อเฉพาะว่าอย่างไร
ก. พิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)
ข. แผนบูรณาการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Integration Plan)
52. องค์ประกอบสำคัญของการเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ข้อใดต่อไปนี้
ก. การประสานนโยบายด้านเศรษฐกิจอาเซียน
ข. การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ แรงงานอย่างเสรี
53. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วยข้อใดต่อไปนี้
ก. สิทธิด้านการค้า
ข. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา   
54. การจัดทำเขตการค้าเสรี และการสร้างเครือข่ายในด้านการผลิตหรือจำหน่าย คือเป้าหมายสำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในข้อใดต่อไปนี้
ก. การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วม
ข. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอาเซียน
               -6-
55. ประชากรอาเซียน + 3 มีจำนวน
ก. 2,068 ล้านคน คิดเป็น 31 % ของประชากรโลก
ข. 2,506 ล้านคน คิดเป็น 42 % ของประชากรโลก
56. ประเทศไทยรับผิดชอบในการจัดทำ road map ในกลุ่มสินค้าและบริการสาขาใด                          
ก. สินค้าเกษตรและประมง
ข. การท่องเที่ยวและการบิน
57. ประเทศพม่าดูแลในกลุ่มสินค้าใด
ก. สินค้าเกษตรและประมง
ข. เทคโนโลยีสารสนเทศและบริการด้านสุขภาพ
58. ประเทศฟิลิปปินส์ได้รับมอบหมายให้ดูแลในสาขาใด
ก. อิเลคทรอนิกส์
ข. เทคโนโลยีสารสนเทศและบริการด้านสุขภาพ
59. ประเทศสิงค์โปร์มีความชำนาญในกลุ่มสินค้าและบริการใด
ก. อิเลคทรอนิกส์
ข. เทคโนโลยีสารสนเทศและบริการด้านสุขภาพ
60. การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือ มีการจัดทำและลงนามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมในคุณสมบัติวิชาชีพ กี่สาขา
ก. 12 สาขา
ข. 13 สาขา
61. การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ประกอบด้วย แรงงานในสาขาอาชีพใด
ก. อาจารย์
ข. นักสำรวจ
62. กรอบความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้แก่ ข้อใดต่อไปนี้
ก. เขตการค้าเสรี (ASEAN Free Trade Area)
ข. เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone)
63. ความเชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียน (ASEAN Connectivity) มาจากความคิดริเริ่มของประเทศใด
ก. ประเทศไทย
ข. ประเทศมาเลเซีย
64. แผนแม่บทความเชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียน ประกอบด้วยเรื่องใดบ้าง
ก. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านแรงงาน ด้านวัฒนธรรม
ข. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านกฎระเบียบ ด้านประชาชน
65. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) มีสมาชิกผู้ก่อตั้ง 5 ประเทศได้แก่
ก. อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์  ไทย
ข. ไทย มาเลเซีย เวียดนาม สิงค์โปร์ ลาว
66. ข้อใดไม่ใช่ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ก. ประเทศฟิลิปปินส์
ข. ประเทศศรีลังกา

               -7-
67. ผลการสำรวจจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สื่อใดที่ทำให้ประชาชนในประเทศอาเซียน เข้าถึงหรือรู้จัก AEC มากที่สุด
ก.อินเตอร์เน็ต
ข. โทรทัศน์
68. ข้อใดไม่ใช่ข้อตกลงร่วมกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                  
ก. การเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกันอย่างเสรี
ข. การใช้สกุลเงินร่วมกัน
69. การประชุมสุดยอดอาเซียนที่ใด ที่ปรากฏผู้นำอาเซียนได้ลงนามรับรองปฏิญญาว่าด้วยแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2009-2015) เพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2558
ก. หัวหิน ประเทศไทย
ข. กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
70. กลุ่มสินค้าและบริการนำร่องที่สำคัญ ที่จะเกิดการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ข้อใด
ก. หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ข. สิ่งทอ
71. จำนวนประชากรในอาเซียนที่เพิ่มขึ้นจากการรวมเป็นประชาคมอาเซียน ทำให้เพิ่มศักยภาพในด้านใด
ก. ด้านการค้า
ข. ด้านการบริโภค
72. จุดมุ่งหมายชองประชาคมอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) คือข้อใด
ก. เพื่อให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคงทางสังคม
ข. เพื่อรวมสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งเดียวในระยะยาว
73. ข้อใดคือแนวคิดสำคัญด้านการผลิตเมื่อมีการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ก. เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy Scale) ยิ่งผลิตมาก ยิ่งต้นทุนต่ำ
ข. เพิ่มผลผลิตในกลุ่มประเทศสมาชิกเนื่องจากอุปสงค์สินค้ามีมากขึ้น
74. การลดข้อขัดแย้งในภูมิภาคอาเซียน (Conflict Management) ควรต้องคำนึงถึงหลักปฎิบัติในการสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ASEAN ให้มากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องใดต่อไปนี้
ก. สร้างความเข้าใจด้านทางประวัติศาสตร์
ข. สร้างความเข้าใจด้านวัฒนธรรม
75. แนวคิดในการสร้างนักสื่อสารมวลชนให้สามารถแข่งขันใน ASEAN ได้ เป็นข้อดีในด้านใดต่อไปนี้
ก. การเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสเลือกผู้สื่อช่าว
ข. การเพิ่มโอกาสในการทำงาน ไม่เช่นนั้นจะถูกแย่งงานเพราะเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน/บริการอย่างเสรี
76. โอกาสในการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา (Education Hub) โดยอาศัยความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ของประเทศไทย เน้นเรื่องใดเป็นตัวนำ
ก. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข. คุณภาพการศึกษา

               -8-
77. การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่บาหลี อินโดนีเซีย ได้กำหนดจัดทำข้อตกลงร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements : MRAs)เกี่ยวกับเรื่องใด
ก. การสร้างข้อตกลงร่วมกันของ 20 สาขาอาชีพหลัก
ข. การกำหนดคุณสมบัติของวิชาชีพหลัก แรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษ เพื่ออานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี                          
78. แต่เดิมนั้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) มีเพียงกรอบความ  ตกลงทางด้านใดเป็นสำคัญ
ก.ด้านวัฒนธรรม
ข.ด้านการค้า
79. ข้อใดเป็นภารกิจสำคัญของการค้าสินค้าในกลุ่มประชาคมอาเซียน
ก. เร่งลดภาษีสินค้าสาคัญ (Priority Sectors) เป็น 0%
ข. เร่งปรับอัตราภาษีทุกประเภทให้เกิดความเสมอภาค
80. สัญลักษณ์ของอาเซียน คือ ข้อใด
ก. รูปรวงข้าว สีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลม สีขาวและสีน้าเงิน
ข. รูปพาน สีเหลืองล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้าเงิน
81. สีเหลือง ในตราสัญลักษณ์อาเซียน หมายถึง
ก. ความเจริญรุ่งเรือง
ข. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
82. สันติภาพและความมั่นคงในตราสัญลักษณ์อาเซียน นำเสนอด้วยสีใด
ก. สีน้าเงิน
ข. สีขาว
83. แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือในกี่ด้าน
ก. 5 ด้าน
ข. 6 ด้าน
84. เสาหลักที่สาม ด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นส่วนสำคัญของประชาคมอาเซียน ได้ยกให้ข้อใดต่อไปนี้เป็นศูนย์กลางของความร่วมมือ
ก. ชุมชนฐานราก
ข. ประชาชน
85. สิ่งสำคัญประการแรกในการเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทย ที่จะเข้าเป็นประชาคมอาเซียน คือข้อใด
ก. การทำความรู้จักประเทศตนเอง ในบริบททางวัฒนธรรมให้ดีพอแล้วเปิดรับและเรียนรู้ประเทสมาชิกในอาเซียนอย่างลึกซึ้ง
ข. การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนให้มากที่สุด
86. การรวมตัวกันของประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วยกี่ประเทศ
ก. 6 ประเทศ
ข. 10 ประเทศ


               -9-
87. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือความหมายในข้อใด
ก. การรวมกลุ่มทางด้านการค้า การลงทุน ของสมาชิกอาเซียน
ข. การการรวมตัวของชาติใน อาเซียนเพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone
88. ข้อใดต่อไปนี้ที่มีความหมายครอบคลุมด้านการค้าอาเซียน
ก. เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน
ข. เขตการค้าเสรีอาเซียน                        
89. ข้อใดคือปรัชญาของประชาคมอาเซียน
ก. Single VISA, One Community
ข. One Vision, One Identity, One Community
90. การเปิดเสรีการค้า ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ลดภาษีนำเข้าสินค้าจากอาเซียน เป็นศูนย์ เมื่อใด
   ก. ASEAN-6  1 มค. 2553 และ CLMV 1 มค. 2558   
ข. ASEAN-6  1 มค. 2555 และ CLMV 1 มค. 2558
91 การเปิดเสรีการค้า ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ลดภาษีนำเข้าสินค้าจากอาเซียน เป็นศูนย์ ยกเว้นสินค้าอ่อนไหว (Sensitive List) ภาษีไม่ต้องเป็น 0 % แต่ต้องไม่เกิน
ก.   5 %
ข.   7 %
92 สินค้าในรายการอ่อนไหวสูง (Highly Sensitive List) ให้กำหนดภาษีได้เป็นพิเศษ แต่ต้องลดลงในระดับที่สมาชิกยอมรับได้  สินค้าอ่อนไหวสูง ได้แก่
ก.   ข้าว และน้ำตาล
ข.   ข้าว และกาแฟ
93 ประเทศที่ขอให้กำหนดภาษีได้เป็นพิเศษ สำหรับสินค้าในรายการอ่อนไหวสูง (Highly Sensitive List)  ได้แก่ประเทศ
ก.   อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
ข.   อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย
94 สินค้าอ่อนไหว  (Sensitive List)  ของประเทศไทย ได้แก่
ก.   กาแฟ มันฝรั่ง มะพร้าวแห้ง ไม้ตัดดอก
ข.   ถั่ว กาแฟ น้ำตาล ไหม ฝ้าย
95 โครงการที่มีชื่อแปะท้ายว่า “คอริดอรส์ส” (coridos) เหล่านี้ คือเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างเมืองสำคัญๆในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ประกอบด้วยกี่ประเทศ
ก.   5 ประเทศ ไทย  จีน(มณฑลยูนนาน)  เวียดนาม  ลาว  เมียนม่า
ข.   6 ประเทศ ไทย  จีน(มณฑลยูนนาน)  เวียดนาม  ลาว  เมียนม่า  กัมพูชา
96 เส้นทางแนวตะวันออก-ตะวันตก East-West Economic Coridor (EWEC) หรือเส้นทาง R2 เป็นการตัดขวางเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออก และมหาสมุทรอินเดียทางตะวันตก คือจากประเทศใดถึงประเทศใด
ก.   เวียดนาม – ไทย
ข.   เวียดนาม - เมียนม่า

-10-
97. จังหวัดที่มีเส้นทาง R2 ผ่าน คือ
   ก.  สุโขทัย
   ข.  เลย
98. จุดเริ่มต้นของถนนในแนวเหนือ-ใต้ North-South Economic Coridor (NSEC) เป็นถนนที่เชื่อมโยงระหว่าง เมืองคุนหมิง ส่วนจุดปลายจะแยกเป็นสองสาย คือประเทศใด กับประเทศใด
   ก. ไทย และ เวียดนาม
   ข. ไทย และ เมียนม่า
99. เส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศจีนตอนใต้กับกรุงเทพฯ มีรหัสเส้นทางว่าอย่างไร
   ก. R1
   ข. R3
100. CEPEA (Comprehensive Econmic Partnership in East Asia) ASEAN +6 มีประเทศใดบ้าง
   ก. China Japan Korea India Australia New Zealand
   ข. China Japan Korea India Australia USA


โหลดข้อสอบ อาเซียน word file คลิก >>> http://www.region4.prd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=18384

อาเซียน

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • กระทู้: 130
 • อาเซียน
  • ดูรายละเอียด
  • อาเซียน
ข้อสอบอาเซียน พร้อมเฉลย


ข้อที่ 1 :
5 ประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนได้เเก่ข้อใด   
   
   1. มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์

   2. มาเลเซีย พม่า ไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์

   3. มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม

   4. อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ติมอร์ พม่า ไทย


แบบทดสอบ  เรื่อง  อาเซียน

       
   ข้อที่ 2 :
รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยในตอนลงนามปฏิญญาอาเซียนคือใคร   
   1. จอมพลถนอม กิตติขจร

   2. นายปองพล อดิเรกสาร

   3. พันเอก (พิเศษ)ดร.ถนัด คอมันตร์

   4. พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
       
   ข้อที่ 3 :
การลงนามปฏิญญาอาเซียนลงนามเมื่อใด   
   1. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510

   2. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2508

   3. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2512

   4. เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2510
       
   ข้อที่ 4 :
การลงนามปฏิญญาอาเซียนลงนามที่ใด   
   1. พระราชวังจันทรเกษม

   2. พระบรมมหาราชวัง

   3. พระราชวังสราญรมย์

   4. พระราชวังดุสิต
       
   ข้อที่ 5 :
สมาชิกอีก 5 ประเทศได้เเก่ข้อใด   
   1. เวียดนาม จีน พม่า ลาว ติมอร์

   2. เวียดนาม พม่า ลาว บรูไน กัมพูชา

   3. เวียดนาม พม่า ลาว อินโดนีเซีย เกาหลีใต้

   4. พม่า ลาว อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ไทย
       
   ข้อที่ 6 :
สีบนพื้นธงอาเซียนมีกี่สี   
   1. 3 สี

   2. 4 สี
 

   3. 5 สี

   4. 6 สี
       
   ข้อที่ 7 :
สัญลักษณ์ของอาเซียนคือข้อใด   
   1. รวงข้าว 10 ต้น

   2. มัดหญ้า 10 ต้น

   3. ฝ้าย 10 ต้น

   4. มัดผักตบชวา 10 ต้น
       
   ข้อที่ 8 :
AFTA คืออะไร   
   1. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

   2. ความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรม

   3. เขตการค้าเสรี

   4. เขตการลงทุนอาเซียน
       
   ข้อที่ 9 :
AFTA ย่อมาจากอะไร   
   1. ASEAN Free Trade Area.

   2. ASEAN Free Tride Area.

   3. ASEAN Vision 2020

   4. ASEAN Troika.
       
   ข้อที่ 10 :
ใครเป็นผู้เสนอให้ก่อตั้ง AFTA   
   1. ปรีดี พนมยงค์
(หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)

   2. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช

   3. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

   4. นายอานันท์ ปันยารชุน
       
   ข้อที่ 11 :
ข้อใดหมายถึง "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"   
   1. ASEAN Comminity.

   2. ASEAN Political Security Comminity.

   3. ASEAN Economic Community

   4. ASEAN Socio-Cultural Comminity.
       
   ข้อที่ 12 :
สำนักเลขาธิการอาเซียนอยู่ที่ใด   
   1. กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย

   2. บันดาร์เสรีเบกาวาน ประเทศบรูไน

   3. เวียงจันทน์ ประเทศลาว

   4. พนมเปญ ประเทศกัมพูชา
       
   ข้อที่ 13 :
เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันคือใคร   
   1. Umarjadi Notowijono

   2. สุรินทร์ พิศสุวรรณ

   3. Roderick Yong

   4. Narciso G. Reyes
       
   ข้อที่ 14 :
การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 13 ประชุมที่ประเทศใด   
   1. ประเทศอินโดนีเซีย

   2. ประเทศลาว

   3. ประเทศกัมพูชา

   4. ประเทศสิงคโปร์       
   ข้อที่ 15 :
ชื่อย่อของ เขตการลงทุนอาเซียน คือข้อใด   
   1. AIA

   2. IAI

   3. AEC

   4. ARF
       
   ข้อที่ 16 :
หัวข้อหลักของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 คือข้อใด   
   1. กฏบัตรอาเซียน

   2. การพยายามผลักดันให้อาเซียนเดินหน้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 2015

   3. การพยายามให้ประชาคมอาเซียนมีบทบาทในประชาคมโลก

   4. พิธีลงนามความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
       
   ข้อที่ 17 :
การนำร่อง 12 สาขาสำคัญ ประเทศพม่ามีทักษะอะไร   
   1. การท่องเที่ยว การบิน

   2. เกษตร ประมง

   3. ไม้ ยาง

   4. สาขาสุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ
       
   ข้อที่ 18 :
การนำร่อง 12 สาขาสำคัญ ประเทศไทยมีทักษะอะไร   
   1. การท่องเที่ยว การบิน

   2. อิเล็กทรอนิกส์ ประมง

   3. เกษตร ประมง

   4. ไม้ ยาง
       
   ข้อที่ 19 :
การนำร่อง 12 สาขาสำคัญ ประเทศฟิลิปปินส์มีทักษะอะไร   
   1. อิเล็คทรอนิสต์

   2. ยานยนต์

   3. สิ่งทอ

   4. สาขาสุขภาพ
       
   ข้อที่ 20 :
ข้อใดมิใช่ ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน   
   1. อินเดีย จีน

   2. เเคนาดา สหภาพยุโรป

   3. ญี่ปุ่น เกาหลีใต้

   4. ศรีลังกา ไอซ์เเลนด์
เฉลยข้อสอบ  เรื่อง  อาเซียน 
1(1)                    2(3)                      3(1)                      4(3)                       5(2)                      6(2)                    7(1)
8(3)                   9(1)                       10(4)                     11(3)                    12(1)                   13(2)                   14(4)                  15(1)                    16(1)                     17(2)                   18(1)                    19(1)      20(4)

pongwit

 • บุคคลทั่วไป
ข้อสอบอาเซียน พร้อมเฉลย


ข้อที่ 1 :
5 ประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนได้เเก่ข้อใด   
   
   1. มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์

   2. มาเลเซีย พม่า ไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์

   3. มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม

   4. อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ติมอร์ พม่า ไทย


แบบทดสอบ  เรื่อง  อาเซียน

       
   ข้อที่ 2 :
รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยในตอนลงนามปฏิญญาอาเซียนคือใคร   
   1. จอมพลถนอม กิตติขจร

   2. นายปองพล อดิเรกสาร

   3. พันเอก (พิเศษ)ดร.ถนัด คอมันตร์

   4. พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
       
   ข้อที่ 3 :
การลงนามปฏิญญาอาเซียนลงนามเมื่อใด   
   1. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510

   2. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2508

   3. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2512

   4. เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2510
       
   ข้อที่ 4 :
การลงนามปฏิญญาอาเซียนลงนามที่ใด   
   1. พระราชวังจันทรเกษม

   2. พระบรมมหาราชวัง

   3. พระราชวังสราญรมย์

   4. พระราชวังดุสิต
       
   ข้อที่ 5 :
สมาชิกอีก 5 ประเทศได้เเก่ข้อใด   
   1. เวียดนาม จีน พม่า ลาว ติมอร์

   2. เวียดนาม พม่า ลาว บรูไน กัมพูชา

   3. เวียดนาม พม่า ลาว อินโดนีเซีย เกาหลีใต้

   4. พม่า ลาว อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ไทย
       
   ข้อที่ 6 :
สีบนพื้นธงอาเซียนมีกี่สี   
   1. 3 สี

   2. 4 สี
 

   3. 5 สี

   4. 6 สี
       
   ข้อที่ 7 :
สัญลักษณ์ของอาเซียนคือข้อใด   
   1. รวงข้าว 10 ต้น

   2. มัดหญ้า 10 ต้น

   3. ฝ้าย 10 ต้น

   4. มัดผักตบชวา 10 ต้น
       
   ข้อที่ 8 :
AFTA คืออะไร   
   1. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

   2. ความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรม

   3. เขตการค้าเสรี

   4. เขตการลงทุนอาเซียน
       
   ข้อที่ 9 :
AFTA ย่อมาจากอะไร   
   1. ASEAN Free Trade Area.

   2. ASEAN Free Tride Area.

   3. ASEAN Vision 2020

   4. ASEAN Troika.
       
   ข้อที่ 10 :
ใครเป็นผู้เสนอให้ก่อตั้ง AFTA   
   1. ปรีดี พนมยงค์
(หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)

   2. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช

   3. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

   4. นายอานันท์ ปันยารชุน
       
   ข้อที่ 11 :
ข้อใดหมายถึง "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"   
   1. ASEAN Comminity.

   2. ASEAN Political Security Comminity.

   3. ASEAN Economic Community

   4. ASEAN Socio-Cultural Comminity.
       
   ข้อที่ 12 :
สำนักเลขาธิการอาเซียนอยู่ที่ใด   
   1. กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย

   2. บันดาร์เสรีเบกาวาน ประเทศบรูไน

   3. เวียงจันทน์ ประเทศลาว

   4. พนมเปญ ประเทศกัมพูชา
       
   ข้อที่ 13 :
เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันคือใคร   
   1. Umarjadi Notowijono

   2. สุรินทร์ พิศสุวรรณ

   3. Roderick Yong

   4. Narciso G. Reyes
       
   ข้อที่ 14 :
การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 13 ประชุมที่ประเทศใด   
   1. ประเทศอินโดนีเซีย

   2. ประเทศลาว

   3. ประเทศกัมพูชา

   4. ประเทศสิงคโปร์       
   ข้อที่ 15 :
ชื่อย่อของ เขตการลงทุนอาเซียน คือข้อใด   
   1. AIA

   2. IAI

   3. AEC

   4. ARF
       
   ข้อที่ 16 :
หัวข้อหลักของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 คือข้อใด   
   1. กฏบัตรอาเซียน

   2. การพยายามผลักดันให้อาเซียนเดินหน้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 2015

   3. การพยายามให้ประชาคมอาเซียนมีบทบาทในประชาคมโลก

   4. พิธีลงนามความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
       
   ข้อที่ 17 :
การนำร่อง 12 สาขาสำคัญ ประเทศพม่ามีทักษะอะไร   
   1. การท่องเที่ยว การบิน

   2. เกษตร ประมง

   3. ไม้ ยาง

   4. สาขาสุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ
       
   ข้อที่ 18 :
การนำร่อง 12 สาขาสำคัญ ประเทศไทยมีทักษะอะไร   
   1. การท่องเที่ยว การบิน

   2. อิเล็กทรอนิกส์ ประมง

   3. เกษตร ประมง

   4. ไม้ ยาง
       
   ข้อที่ 19 :
การนำร่อง 12 สาขาสำคัญ ประเทศฟิลิปปินส์มีทักษะอะไร   
   1. อิเล็คทรอนิสต์

   2. ยานยนต์

   3. สิ่งทอ

   4. สาขาสุขภาพ
       
   ข้อที่ 20 :
ข้อใดมิใช่ ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน   
   1. อินเดีย จีน

   2. เเคนาดา สหภาพยุโรป

   3. ญี่ปุ่น เกาหลีใต้

   4. ศรีลังกา ไอซ์เเลนด์
เฉลยข้อสอบ  เรื่อง  อาเซียน 
1(1)                    2(3)                      3(1)                      4(3)                       5(2)                      6(2)                    7(1)
8(3)                   9(1)                       10(4)                     11(3)                    12(1)                   13(2)                   14(4)                  15(1)                    16(1)                     17(2)                   18(1)                    19(1)      20(4)